LEGAL MA'

Voli svoju djecu, zbog njih radi peep show________________________________________ za one koji znaju čitati i smiju misliti.

08.08.2007.

Bili Ramo, Tidža i svi ostali što su se ibretili

A Ramo ga u toj priči bacao na sve strane

Tidža ganjala Ramu po gradu i pronalazila ljubavne dokaze

Al rekao jednom Ramo Tidži:

Stara, mi ćemo biti sretni kad ostarimo!

 

I Tidža ostala s Ramom da čeka starost

Promis iz a promis

stipu ti to!

 

*Tidža got them all by the ballzz