LEGAL MA'

Voli svoju djecu, zbog njih radi peep show________________________________________ za one koji znaju čitati i smiju misliti.

25.08.2007.

il ga J il ga P

treće nema

....Teško je bit neOBJEKTIvan