LEGAL MA'

Voli svoju djecu, zbog njih radi peep show________________________________________ za one koji znaju čitati i smiju misliti.

11.12.2007.

Dan i kuća puževa

Ispod jastuka je bio golać

Na magarcu sa ključeva bila su dva,

jedan mali

drugi isti ja.

Dok njena je zadnjica pričala o asfaltiranju u decembru

sa ugla usne protegao se duž

ušne duplje

puž s kućicom

2 metra kvadratna

i do sprata sluz

Ostadoh da gledam u crveni

ruž

ruž

ruž

ružni ružičasti ruž i asflatiranje u decembru

.

tu se pale reflektori i idu The Residents

film o pomoru puževa i umoru od

dobar dan i dobro veče