LEGAL MA'

Voli svoju djecu, zbog njih radi peep show________________________________________ za one koji znaju čitati i smiju misliti.

25.12.2008.

syo

Evo trazim vec po sata kako se doda novi post

Stari sesve mi na dosadu smrdi
osim Tafurija...
doduse i
Novi Babilon nije ubistvo

daj mi da ga savijem

op op op

SLOBODA

:)